Odpady

 • zajištění funkce odpadového hospodáře;

 • vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi (ISPOP), včetně zpracování přehledu pro ČSÚ;

 • vyřizování veškerých nutných "povolení" na příslušných úřadech, tzn. např. souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k "netřídění" odpadů;

 • zpracování provozních řádů pro zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení;

 • zpracování plánu odpadového hospodářství, případně dalších dokumentů apod.;

 • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.;

 • poradenství při využívání a odstraňování odpadů;

 • zajištění předání odpadů oprávněné osobě;

 • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady;

 • výkon funkce odpovědného zástupce podle §11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském, podnikání pro živnost "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

 • ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.