Hlášení o nakládání s odpady - ISPOP

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. V takovém případě vzniká ohlašovací povinnost, která se splní podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady přes ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedu za Vás.

 

V současné době zpracovávám hlášení pomocí software společnosti

INISOFT - EVI 8

Tento specializovaný program umožňuje vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady), č. 352/2008 Sb. (autovraky). Ze zadaných údajů lze sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).