Služby

Nabízím služby v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, EIA, IPPC a stavebního řádu. Zejména se jedná o vypracování potřebných dokumentů v oblasti životního prostředí, které potřebujete pro svoji podnikatelskou činnost. Dále vypracuji potřebné žádosti a současně Vás zastoupím při jejich vyřízování a získání povolení z hlediska životního prostředí a stavebního řád. Rovněž mohu pracovat jako externí ekolog Vašeho podniku.

Pomohu Vám při jednání s kontrolními orgány.

  

Cena za služby je vždy smluvní podle rozsahu činnosti. Ceny poradenských služeb vycházejí z počtu zaměstnanců firmy a rozsahu služeb (zpracování dokumentace, počet konzultačních návštěv, interní audity, apod.). Pro získání konkrétních údajů mě můžete nezávazně kontaktovat - ZDE.