Ostatní

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné správy. 

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

  •  příprava a provedení samotného ohlášení agent do ISPOP

 

Podniková ekologie

  • externí ekologie na klíč na základě smlouvy

  • zastupování před orgány státní správy na základě přesně vymezené plné moci, mandátní smlouvy nebo osobní účast při jednání se správními orgány, institucemi, kontrolami apod.

  • legislativní audit – zaměřen na shodu provozu s legislativními požadavky životního prostředí

  • nezávislé konzultace a poradenství