IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

  • vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení či jeho změn;

  • ohlášení plánovaných změn dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb.;

  • zpracování ročního vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení (roční zpráva);

  • sledování stanovených podmínek integrovaného povolení a zajištění plnění uložených opatření;

  • zastupování při projednávání žádostí, změn či přezkumů dle zákona č. 76/2002 Sb.

  • vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy dle § 4a zákona č. 76/2002 Sb.