Hodnocení rizik - ekologická újma

25.03.2012 22:18

Nová povinnost pro provozovatele vyjmenovaných činností v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Do konce roku 2012 je povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně zabezpečit finační zajištění k náhradě nákladů. vice na...