Novela zákona o integrované prevenci

01.05.2013 21:50

Dne 19. 3. 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy 19. 3. 2013.

Zejména se jedná o nové povinnosti pro provozovatele zařízení:

  • Pokud provozovatel v zařízení používá nebezpečné látky, které mohou znečistit půdu nebo podzemní vody, bude mít povinnost vypracovat tzv. "základní zprávu", v které bude popsán stav místa provozu, a to před zahájením provozu v případě nových zařízení a k datu vypracování zprávy u stávajících zařízení, která bude předložena v rámci první podstatné změny zařízení. 

  • Rozšíření přílohy č. 1 k zákona o inegrované prevenci o nové kategorie průmyslových činností (např. výroba dřevotřískových desek, některé činnosti v nakládání s odpady atd.).