Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

25.01.2014 20:17

Ministerstvo životního prostředí publikovalo seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením. Seznam nahrazovaných správních aktů byl vytvořen pro usnadnění přípravy žádostí o integrované povolení podle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Seznam je vytvořen z právních předpisů účinných k 01. 01. 2014.

IPPC_zákon_správní_akty_nahrazované_2014_SEZNAM.pdf (255001)