Vazba zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci

15.01.2014 17:56

Ministerstvo životního prostředí vydalo aktualizované znění metodiky, která řeší problematiku nového zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrovné prevenci. Zajímavá je část týkající se povinnosti provozovatelů zařízení v režimu IPPC podat žádost o případnou změnu IP, a to ve lhůtě do 2 let od účinnosti zákona č. 201/2012 Sb.

Metodika - ZIP a ZOO _09.01.14_ FINAL.pdf (193526)