Roční hlášení o nakládání s odpady za rok 2023 - ISPOP

02.01.2023 06:50

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 600 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. Hlášení je nutné zaslat do ISPOP do 28.2.2023.

Oprávněné osoby hlášení do ISPOP zasílají vždy v případě nakládání s jakýmkoliv množství odpadův předcházejícím roce, i v případě nulové produkce.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedu za Vás. Letos opět po školení a připraven :)

Hlášení provádím v odpadářském programu INISOFT v požadovaném formátu.