Roční hlášení o nakládání s odpady za rok 2019 - ISPOP

02.01.2019 06:50

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. Hlášení je nutné zaslat do ISPOP do 15.2.2020.

Oprávněné osoby hlášení do ISPOP zasílají vždy v případě nakládání s jakýmkoliv množství odpadův předcházejícím roce.

Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při plnění této ohlašovací povinnosti, můžete napsat nebo zavolat, a uvedené hlášení provedu za Vás. Letos opět po školení a připraven :)

Hlášení provádím v odpadářském programu INISOFT v požadovaném formátu.