ISPOP 2012 - ohlašovací povinnost

20.12.2011 10:17

V roce 2012 vzniká pro mnoho provozovatelů zařízení povinnost své údaje o provozu zařízení ohlašovat prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). V současné době tyto údaje byly předávány pouze v písemné podobě příslušných orgánům státní správy nebo dotčeným organizacím.

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2012

V roce 2012 budou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) hlásit subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

  • č. 25/2008 Sb.,  o ISPOP a IRZ - (provozovatelé činností E-PRTR (činnosti vyjmenované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES a ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ),
  • č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
  • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.
  • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, keří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)
  • č. 185/2001 Sb., o odpadech

 

Nabízím pomoc při plnění těchto ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP.