Dotace na kotel MSK - PŘÍJEM ZASTAVEN (dotace vyčerpána)

Rada kraje MSK svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí: 

  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu; 
  • atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva
 
FINANČNÍ DOTACE
 
TYP KOTLE VÝŠE DOTACE
kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-
5 s automatickým dávkováním paliv
40 000 Kč
kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-
5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
60 000 Kč
zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační 
nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo 
vyšší
55 000 Kč
plynový atmosferický kotel na zemní plyn  15 000 Kč
plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20 000 Kč
 

Nabízím pomoc při zpracování a podání žádostí o dotaci ze Společného programu na podporu výměny kotlů v MSK. Potřebujete-li připravit a podat žádost o tuto dotaci, prosím o kontaktování na tel. 777 566 232 nebo zde.